Isplata obeštećenja
Primjeri
Kreditne institucije
Kreditne institucije  u Sustavu osiguranja depozita
Stastisticki izvjestaji
Linkovi

Sektor osiguranja depozita i odnosa s bankama

Sektor osiguranja depozita i odnosa s bankama osigurava depozite deponenata – vjerovnika u kreditnim institucijama - bankama, štednim bankama, stambenim štedionicama te podružnicama stranih kreditnih institucija prema odredbama  Zakona o osiguranju depozita ("Narodne Novine", br. broj 177/04, 119/08, 153/09 i 80/13).

Propisi Republike Hrvatske u potpunosti su usklađeni s odredbama Direktive 94/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o programima osiguranja depozita i Direktive 2009/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o Izmjenama i dopunama Direktive 94/19/EZ u pogledu razine pokrića i odgode isplate uz postupnu primjenu do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Cilj sustava osiguranja depozita je zaštita depozita fizičkih osoba, malih poduzetnika i neprofitnih institucija u slučaju njihove nedostupnosti odnosno otvaranja stečajnog postupka nad kreditnom institucijom.

Agencija osigurava depozite u kreditnim institucijama do uključivo visine od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

U slučaju potrebe, Vlada Republike Hrvatske može propisati i viši iznos osiguranog depozita.

 

 
O DAB-u  ::  Sektor osiguranja depozita i odnosa s bankama ::  Sektor upravljanja imovinom  ::  Sektor pravnih poslova
 Sektor financija, računovodstva i informatike ::  Novosti i događaji  ::  Kontakt