DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

HRV | ENG
 

ČUVAR VAŠE ŠTEDNJE

Osiguranje depozita je sustav koji omogućava zaštitu fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna, od gubitka depozita u kreditnoj instituciji u kojoj je nastupio osigurani slučaj.

Novosti

+

25.05.2016. / Rješenje HNB-a o nedostupnosti depozita u Banci splitsko-dalmatinskoj

Dana 25.svibnja 2016. Hrvatska narodna banka je donjela rješenje o nedostupnosti depozita u Banci splitsko-dalmatinskoj d.d., Split, 114 brigade 9, OIB:25351138943, MBS:060000847.

https://www.hnb.hr/

+

24.05.2016. / Odluka HNB-a o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka na Trgovačkom sudu u Splitu nad Bankom splitsko-dalmatinskom d.d. Split

Nastavno na Odluku HNB-a o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Bankom splitsko-dalmatinskom d.d. Split od 24.5.2016.godine, Državna Agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ovime obavještava deponente Banke da će, odmah po donošenju Rješenja HNB-a o nedostupnosti depozita ili Rješenja Trgovačkog suda o otvaranju stečajnog postupka (ovisno koje rješenje bude doneseno ranije), započeti s obračunom te isplatom osiguranih depozita.  

Zakonski rok za početak isplate osiguranih depozita je 20 radnih dana od dana donošenja bilo kojeg od gore navedenih rješenja.

Agencija raspolaže sa svim potrebnim sredstvima za pravodobno i potpuno namirenje svih osiguranih deponenata Banke splitsko-dalmatinske.

+

01.04.2016. / Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije

Na temelju članka 6., stavka 7., članka 18. stavaka 6. i 7., članka 19., stavka 6. i članka 20., stavka 11., Zakona o osiguranju depozita {NN br. 82/15), ministar financija je donio:

Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupka isplate obeštećenja
koji je objavljen u NN br. 25/16

Link:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_25_759.html

+

09.10.2015. / DAB otvorio sanacijski postupak nad JABA-om

Otvoren sanacijski postupak nad Jadranskom bankom d.d., Šibenik, upravljanje preuzima Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

 • Imenovana Sanacijska Uprava
 • Banka nastavlja s redovnim poslovanjem

Temeljem Odluke Savjeta Hrvatske narodne banke od 02. listopada 2015. o podnošenju prijedloga za otvaranje postupka sanacije nad Jadranskom bankom d.d., Šibenik, zaprimljenog 06. listopada 2015. godine,  Uprava Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka je na 123. sjednici, održanoj 08. listopada 2015. godine, donijela Odluku o prihvaćanju Prijedloga i otvaranju postupka sanacije nad Jadranskom bankom d.d., Šibenik.

Hrvatska narodna banka nesporno je utvrdila postojanje razloga i ispunjenje uvjeta za sanaciju Jadranske banke d.d., Šibenik te podnijela prijedlog o otvaranju postupka sanacije Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

U Sanacijskom planu Jadranske banke d.d., Šibenik, usvojenom  11. lipnja 2015. g. od strane Savjeta Hrvatske narodne banke, HNB je nesporno utvrdila kako je sanacija Jadranske banke d.d. nužna u javnom interesu i to po osnovi dva cilja sanacije: 1. očuvanja ključnih funkcija Banke, u prvom redu radi osiguravanja dostupnosti kreditiranja te platnih usluga građanima i gospodarskim subjektima u Šibensko-kninskoj županiji  te 2. zaštite javnih sredstava.

Odlukom Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,  otvara se postupak sanacije nad Jadranskom bankom d.d., Šibenik sa danom 09. listopada 2015.

Danom donošenja Odluke o otvaranju sanacije prestaju sve ovlasti dotadašnjih članova uprave, nadzornog odbora Jadranske banke te ovlasti glavne skupštine.

Odlukom o otvaranju postupka sanacije DAB je imenovao Sanacijsku upravu i pomoćnika Sanacijske uprave Jadranske banke d.d., Šibenik u sastavu:

 1. Ivan Tomljenović, predsjednik Sanacijske uprave   
 2. Ksenija Šrajer, članica Sanacijske uprave
 3. Hrvoje Marić, pomoćnik Sanacijske uprave

Ovlasti nadzornog odbora i glavne skupštine Jadranske banke d.d., Šibenik u sanaciji izvršava Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka sukladno čl. 49. St. 2. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

Unatoč neispunjavanju regulatornih zahtjeva Jadranka banka ima jako dobru i stabilnu razinu likvidnosti. Otvaranjem sanacije ne dolazi do nikakvih drugih promjena osim upravljačkih te  Jadranska banka nastavlja sa svojim redovnim poslovanjem.  Sanacijska uprava i DAB će poduzeti sve potrebne radnje i osigurati sva potrebna sredstva kako bi omogućili uspješno provođenje sanacijskog postupka kako je to propisano Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

Odluka je objavljenja na mrežnim stranicama Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka  09. listopada 2015. godine, a za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Marija Hrebac, direktorica DAB-a
marija.hrebac@dab.hr
kontakt: 099 2772 044

Odluka Uprave DAB-a o otvaranju postupka sanacije.

Priopćenje za javnost: Otvoren sanacijski postupak nad JABA-om

Obavijest ZSE

+

08.10.2015. / Prijedlog HNB-a o pokretnju sanacije nad JABA-om

DAB zaprimio prijedlog HNB-a za otvaranje postupka sanacije nad JABA-om

06. listopada 2015. godine Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka zaprimila je Odluku Hrvatske narodne banke od 2. listopada 2015. godine o podnošenju prijedloga za otvaranje postupka sanacije nad Jadranskom bankom d.d., Šibenik

U svojoj Odluci Hrvatska narodna banka je utvrdila postojanje razloga i ispunjenje uvjeta za pokretanje postupka sanacije nad Jadranskom bankom d.d., Šibenik.

Uz Odluku Savjeta Hrvatske narodne banke o podnošenju Prijedloga za otvaranje postupka sanacije nad Jadranskom bankom d.d., Šibenik, Ante Starčevića 4, OIB: OIB: 02899494784, Hrvatska narodna banka je priložila slijedeću dokumentaciju:

 1. Sanacijski plan za Jadransku banku d.d., Šibenik broj: ESP-1-2015, preslika;
 2. Izvješće o privremenoj procjeni vrijednosti imovine i obveza Jadranske banke d.d., Šibenik broj: ESP-1/1-2015;
 3. Rješenje Hrvatske narodne banke broj: ERIN-1-020/14-ŽJ-BV
 4. Odluka o imenovanju povjerenika broj: 37-020/02-14/BV od 10. veljače 2014.
 5. Posebno izvješće povjerenika o financijskom stanju i nadzoru dijela poslovanja Jadranske banke d.d., broj: 500/2015-135-LŠ
 6. Odluku o imenovanju povjerenika broj: 106-020/04-15/BV od 30. travnja 2015.
 7. Posebno izvješće povjerenika o financijskom stanju Jadranske banke d.d., broj: 500/2015-469-LŠ
 8. Odluka o opozivu povjerenika broj: 207-020/08-15/BV od 26.kolovoza 2015.
 9. Posebno izvješće povjerenika o financijskom stanju Jadranske banke d.d., broj: 500/2015-614-LŠ
 10. Oduka Savjeta Hrvatske narodne banke broj: 2094/2015 od 02. listopada 2015.

Sukladno odredbi članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o sanaciji kreditnih institucija I investicijskih društava (NN br. 19/2015) Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka dužna u roku od 3 radna dana odlučiti o navedenom Prijedlogu Hrvatske narodne banke.

+

10.09.2015. / EFDI2015

Državna Agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju Banaka (DAB) bila je domaćin velike međunarodne konferencije Europskog Foruma Osiguravatelja Depozita (EFDI) pod nazivom: ''Sailing toward financial stability''.

http://www.dab.hr/events

+

30.07.2015. / INFORMACIJA ZA DEPONENTE

Obavijest o stupanju na snagu Novog Zakona o osiguranju depozita

Dana 25.srpnja 2015. godine stupio je na snagu novi Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15) kojim je sustav osiguranja depozita u RH usklađen  sa Direktivom EU 2014/49/EU.

Zakon osigurava kontinuitet temeljnih prava iz dosadašnjeg sustava osiguranja depozita:

 • osigurani iznos u visini do 100 tisuća EUR-a,
 • Isplatu obeštećenja u roku od 20  radnih dana od dana nedostupnosti depozita,
 • široki opseg osiguranja fizičkih osoba, trgovačkih društava i neprofitnih institucija

Najznačajnije promjene koje donosi novi Zakon odnose se na proširenje opsega osiguranja na:

 • depozite srednjih i velikih poduzetnika (trgovačkih društava) i
 • depozite tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 3,75 milijuna kuna.

Za više informacija o sustavu osiguranja depozita možete nas kontaktirati, Jurišićeva 1/II 10 000 Zagreb, e- adresu dab@dab.hr  ili na telefon 01/ 4813 -222.

+

30.07.2015. / INFORMACIJA ZA KREDITNE INSTITUCIJE

Dana 24.srpnja 2015.g objavljen je novi Zakon o osiguranju depozita u Narodnim novinama broj  82/15, a koji je usklađen sa Direktivom EU 2014/49/EU, koja regulira područje osiguranja depozita.

Najznačajnije promjene koje donosi novi Zakon odnose se na proširenje opsega osiguranja i to na:

 • depozite srednjih i velikih poduzetnika (trgovačkih društava) i
 • depozite tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 3,75 milijuna kuna.

Sukladno Zakonu rok za izmjenu i donošenje pravilnika, odluka i uputa kojima se detaljnije određuje način provedbe Zakona je 180 dana od dana stupanja Zakona na snagu.

Do donošenja novih provedbenih akata sve kreditne institucije trebaju nastaviti postupati u skladu sa postojećim pravilnicima, uputama i odlukama.

ARHIVA NOVOSTI