DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

HRV | ENG
 

ČUVAR VAŠE ŠTEDNJE

Osiguranje depozita je sustav koji omogućava zaštitu fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna, od gubitka depozita u kreditnoj instituciji u kojoj je nastupio osigurani slučaj.

Novosti

+

28.07.2015. / OBAVIJEST DEPONENTIMA NAVA BANKE d.d. ZAGREB u stečaju

Sukladno članku 6. stavku 6. Zakona o osiguranju depozita (N.N. br. 177/04, 119/08,
153/09 i 80/13), deponenti-vjerovnici NAVA banke su dužni podnijeti Agenciji uredan i
potpun pisani Zahtjev za obeštećenjem u roku od dvanaest mjeseci od Poziva.

Agencija je 28. srpnja 2014. godine uputila Poziv za podnošenje Zahtjeva za isplatu
obeštećenja te dana 28. srpnja 2015. godine deponenti NAVA banke koji nisu
podnijeli Zahtjev izgubili su pravo na obeštećenje, osim ako dokažu da ne
odgovaraju za propuštanje roka
.

+

02.04.2015. / 1. SUSRET EFDI ČLANICA BALKANSKE REGIJE

1. SUSRET EFDI ČLANICA BALKANSKE REGIJE

Zagreb, 27. ožujka 2015.g

Bili smo domaćini prvog susreta predstavnika EFDI članica regije Balkan, održanog 27. ožujka 2015. god. u Zagrebu.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici sustava osiguranja depozita Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije.

Teme sastanka, uz razmjenu iskustava, bile su i nove direktive Europske unije te provedba inicijativa u narednom razdoblju. Sudionici su iznijeli svoja stajališta vezano uz implementaciju direktiva u zakonodavne sustave te njihov utjecaj na stabilnost u području osiguranja depozita.

Zajedničko stajalište sudionika održanog  susreta je potreba potpisivanja Memoranduma o razumijevanju radi unaprjeđenja razmjene iskustava, informacija i znanja te postizanja ujednačenosti zaštite deponenata regije, a sve u svrhu očuvanja ukupne financijske stabilnosti jedinstvenog tržišta sukladno  smjernicama  Europske unije.

+

19.09.2014. / OBAVIJEST DEPONENTIMA CENTAR BANKE d.d. ZAGREB u stečaju

Sukladno članku 6. stavku (6) Zakona o osiguranju depozita (N.N. broj 177/04, 119/08, 153/09 i 80/13), deponenti - vjerovnici Centar banke su dužni podnijeti Agenciji uredan i potpun pisani Zahtjev za obeštećenjem u roku od dvanaest mjeseci od Poziva.

Agencija je 18. rujna 2013. godine uputila Poziv za podnošenje Zahtjeva za isplatu obeštećenja te dana 19. rujna 2014. godine deponenti Centar banke koji nisu podnijeli Zahtjev izgubili su pravo na obeštećenje, osim ako dokažu da ne odgovaraju za propuštanje roka.

+

03.09.2014. / Državna Agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) postala 77.članica IADI-a (Međunarodnog Udruženja Osiguravatelja Depozita)

27. kolovoza 2014. god. Izvršni Odbor IADI-a (Međunarodne Udruge Osiguravatelja Depozita) donio je odluku o primanju DAB-a u svoje članstvo. Time je Hrvatska kroz DAB postala 77.članica IADI-a (Međunarodne Udruge Osiguravatelja Depozita).

IADI je međunarodna udruga osnovana 2002. god. s ciljem povećanja učinkovitosti sustava osiguranja depozita promicanjem smjernica i međunarodnom suradnjom. Članovi IADI-a provode istraživanja i izrađuju smjernice u korist svih onih jurisdikcija koje žele uspostaviti ili poboljšati sustave osiguranja depozita. 

IADI trenutno predstavlja 77 osiguravatelja depozita iz 75 jurisdikcija. IADI je neprofitna organizacija osnovana sukladno švicarskom zakonu sa sjedištem kod Banke za Međunarodna Poravnanja u Baselu, Švicarska.

Kako bi pridonijela stabilnosti financijskih sustava kroz promociju međunarodne suradnje u području osiguranja depozita, IADI je u suradnji sa Basel-skim Odborom za nadzor banaka proizvela Osnovne Principe za učinkovite Sustave Osiguranja Depozita.

+

02.06.2014. / Sjednica Vijeća za finacijsku stabilnost

Dana 16.06.2014. godine, na poziv guvernera HNB-e, održat će se prva sjednica Vijeća za financijsku stabilnost. Sjednici će nazočiti  članovi Vijeća predstavnici Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Ministarstva financija i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

+

01.07.2013. / POVEĆANJE IZNOSA OSIGURANIH DEPOZITA

Od 01. srpnja 2013. godine Agencija osigurava depozite vjerovnika u svakoj kreditnoj instituciji do uključivo visine od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.

ARHIVA NOVOSTI