DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

HRV | ENG
 

SPECIJALIZIRANA INSTITUCIJA

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka je specijalizirana neprofitna financijska institucija, koja upravlja fondom za osiguranje depozita iz kojeg, u slučaju propasti banke, isplaćuje njezine deponente. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska.


Uprava DAB-a

Agencijom upravlja Uprava agencije koju imenuje Vlada Republike Hrvatske, a čine ga:

  1. ministar financija, koji je po položaju predsjednik Uprave,
  2. predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, član Uprave,
  3. predsjednik Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, član Uprave.

dr. sc. Zdravko Marić Ministar financija u Vladi Republike Hrvatske, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu smjer Financije te doktorirao 2008. godine. Prije stupanja na poziciju ministra financija bio je Izvršni direktor za Strategiju i tržište kapitala Područja odgovornosti: međunarodno financiranje, odnosi s investitorima u Agrokoru d.d.

Više

Grozdana Perić Rođena je 14. listopada 1961. u Zadru. Završila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana ekonomistica).

Više...

Darinko Kosor Rođen 14. ožujka 1965. u Zagrebu. Završio Ekonomski obrazovni centar u Zagrebu (SSS – ekonomist).

Više...

Glavni izvršni direktor Agencije

Marija Hrebac je direktorica Agencije od 2012. godine te je članica Board-a Direktora EFDI-a i članica Executive Council-a IADI-a. Direktorica zastupa i predstavlja Agenciju te je odgovorna za njezin rad. Petnaestogodišnje radno iskustvo i profesionalnu karijeru izgradila je radeći u stranim međunarodnim korporacijama na poslovima restrukturiranja tih korporacija i njihovih društava kćeri, s ciljem povećanja efikasnosti i profitabilnosti ( Hrebac CV)

Marija Hrebac, direktorica Agencije

Iskusni tim stručnjaka

Agencijski tim čine visokoobrazovani stručnjaci, redom diplomirani ekonomisti, prvenstveno revizori i bankarski stručnjaci te diplomirani pravnici s položenim pravosudnim ispitom, među kojima su nekadašnji suci, stečajni upravitelji i odvjetnici.