DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

HRV | ENG
 

PARTNERSKI ODNOSI

Agencija kontinuirano surađuje sa svim ostalim sudionicima financijskog sustava, ali i međunarodnim institucijama. Članica je Europskog foruma osiguravatelja depozita (European Forum of Deposit Insurers - EFDI) i Međunarodnog udruženja osiguravatelja depozita (IADI).

Aktivna suradnja

Financijski sustav kamen je temeljac svakog gospodarstva, a njegova stabilnost je preduvjet gospodarskog razvoja. Ona uvelike ovisi o povjerenju svih sudionika u gospodarstvu i može lako biti narušena. Uloga je Agencije očuvati povjerenje u sustav i pružiti sigurnost što većem broju deponenata u slučaju propasti banke. Kako bi svoju ulogu što bolje ispunila, Agencija aktivno surađuje sa svim ostalim sudionicima financijskog sustava.


NACIONALNI PARTNERI

Ministarstvo financija

Ministarstvo financija odgovorno je za pripremu i provođenje vladine fiskalne politike. Njegovi su ciljevi pridonositi stabilnom rastu gospodarstva, povećanju prosperiteta, te kvalitete života i zaposlenosti za sve hrvatske građane. Među ostalim, u nadležnosti Ministarstva su i predlaganje i provođenje mjera za unaprjeđenje sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava nadzora financijskih institucija i nadzor financijskih institucija sukladno zakonskim ovlastima.

Regulatori i supervizori

    

Hrvatska narodna banka (HNB) je regulator i supervizor kreditnih institucija.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) obavlja nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Vijeće za financijsku stabilnost 

Osiguranje ulagatelja

Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) upravlja Fondom za zaštitu ulagatelja, kojim se osiguravaju depoziti investicijskih društava i kreditnih institucija

Udruženja i komore

     

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska udruga banaka

MEĐUNARODNA SURADNJA

Dio svjetskog sustava osiguranja depozita

Kako bi osigurala razmjenu najboljih iskustava, znanja i postignuća sa zemljama šire regije, ali i Europe i svijeta, Agencija je postala članica EFDI-a, Europskog foruma osiguravatelja depozita i IADI-a, Međunarodnog udruženja osiguravatelja depozita. Naime, zbog izravne ili neizravne povezanosti financijskih sustava svih zemalja svijeta, poremećaji nastali u jednoj mogu imati značajan utjecaj u drugoj zemlji. Stoga načini na koje pojedina zemlja rješava probleme mogu biti od značajne pomoći drugoj zemlji. Upravo kako bi ostala u toku i bila spremna na izazove, Agencija aktivno sudjeluje u međunarodnim organizacijama i povezana je s predstavnicima institucija drugih zemalja koje imaju sličnu ili istu ulogu.

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka članica je Europskog foruma osiguravatelja depozita (European Forum of Deposit Insurers - EFDI). EFDI je udruga institucija koje provode osiguranje depozita u europskim zemljama. Cilj osnivanja udruge je jačanje suradnje i razmjena pozitivnih iskustava na području osiguranja depozita u kreditnim institucijama. 

Članica smo Međunarodnog udruženja osiguravatelja depozita (International Association of Deposit Insurers – IADI). IADI pridonosi stabilnosti financijskog sustava promicanjem međunarodne suradnje te poticanjem kontakata među osiguravateljima depozita diljem svijeta. Članovi IADI-a provode istraživanja i pripremaju vodiče u korist zemalja koje žele uspostaviti ili poboljšati osiguranje depozita. Članovi razmjenjuju svoja znanja i stručnost kroz sudjelovanja na međunarodnim konferencijama i forumima.