DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

HRV | ENG
 

ČUVAR VAŠE ŠTEDNJE

Osiguranje depozita je sustav koji omogućava zaštitu fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna, od gubitka depozita u kreditnoj instituciji u kojoj je nastupio osigurani slučaj.

Misija

Naša je misija čuvati povjerenje u financijski sustav, zaštititi građane i gospodarstvo te pružiti podršku kreditnim institucijama u osiguranju stabilnog i dugoročnog poslovanja.

Vizija

Proaktivnim djelovanjem Agencije na oporavku i rezoluciji banaka spriječiti nastanak osiguranog slučaja i stečaj kreditnih institucija. Vrijednosti na kojima temeljimo naš uspjeh su društvena važnost, sigurnost, stabilnost i pouzdanost.