DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

HRV | ENG
 

STABILAN I SIGURAN SUSTAV

Osiguranje depozita je sustav koji omogućava zaštitu fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna, od gubitka depozita u kreditnoj instituciji u kojoj je nastupio osigurani slučaj.

Brojke na dlanu

​Osigurani depoziti kontinuirano rastu. Od ukupno 308,0 milijardi kuna depozita u svim kreditnim institucijama na dan 31.prosinca 2017. godine, njih 185,4 milijardi je osigurano. Čak 168,0 milijardi osiguranih depozita odnosi se na fizičke osobe, 15,8 milijardi na trgovačka društva, 1,6 milijardi na neprofitne organizacije te 36,9 milijuna kuna na državne jedinice (tijela  jedinica lokalne i regionalne samouprave čiji proračun za prethodnu godinu iznosi do 3.750.000,00 kuna).

Agencija osigurava depozite u maksimalnoj visini do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Dana 31. prosinca 2017. godine u kreditnim institucijama bilo je ukupno 200,3 milijarde kuna depozita fizičkih osoba, od čega je osigurano njih 168,0 milijardi (83,9%). Od ukupno 64,5 milijardi kuna depozita trgovačkih društava, osigurano je 15,8 milijardi kuna (24,5%). Od ukupno 4,2 milijardi kuna depozita neprofitnih organizacija, osigurana je 1,6 milijarda kuna (37,2%). Od ukupno 13,0 milijardi kuna depozita državnih jedinica, osigurano je 36,9 milijuna kuna depozita tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave (0,3%).

Od ukupno 308,0 milijardi kuna depozita u svim kreditnim institucijama na dan 31. prosinca 2017.godine u bankama je bilo ukupno 301,2 milijarde kuna depozita, od čega 178,7 milijardi osiguranih depozita (59,3%). U stambenim štedionicama bilo je 6,8 milijardi kuna depozita od čega 6,7 milijardi osiguranih depozita (99,4%).

Revidirani financijski izvještaji