DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

HRV | ENG
 

STABILAN I SIGURAN SUSTAV

Osiguranje depozita je sustav koji omogućava zaštitu fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna, od gubitka depozita u kreditnoj instituciji u kojoj je nastupio osigurani slučaj.

Fond za osiguranje depozita

Kako bi se omogućilo da deponenti što prije dođu do svojih depozita položenih u kreditnoj instituciji u kojoj je nastupio osigurani slučaj, 1997. godine osnovan je Fond  osiguranja depozita. Prva sredstva u Fond uplatile su kreditne institucije i to, 0,6% od iznosa štednih uloga prema podacima na dan 31. 12. 1996. godine, a dalje je zakonom propisano izdvajanje sredstava u Fond na ex ante osnovi od strane kreditnih institucija, koje su tromjesečno dužne plaćati premiju  za osigurane depozita.

Sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad i podružnica tih kreditnih institucija u drugoj državi članici imaju obvezu plaćanja premije koja se  temelji na iznosu osiguranih depozita i stupnju rizičnosti pojedine kreditne institucije i premijskoj stopi od 0,08 tromjesečno. Agencija upravlja Fondom osiguranja depozita, čija sredstva koristi za isplatu obeštećenja deponentima kreditne institucije u kojoj je nastupio osigurani slučaj.  

Ukupni iznos osiguranih depozita fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna u RH iznosi 172 milijarde kuna. Zakonom o osiguranju depozita Sredstva fonda osiguranja depozita moraju iznositi najmanje 2,5 % iznosa ukupne visine osiguranih depozita svih kreditnih institucija s odobrenjem za rad u Republici Hrvatskoj, a prema revidiranim financijskim izvještajima za prethodnu godinu do 3. srpnja 2024. godine.

Dokazana učinkovitost

U proteklih dvadeset godina Agencija je brzo i efikasno isplatila 217 tisuća deponenata u ukupnom iznosu od 5,4 milijarde kuna za osigurane depozite 30 banaka i štedionica nad kojima je otvoren stečajni postupak. Posljednji slučaj isplate osiguranih depozita odnosi se na deponente Tesla štedne banke, kojima je isplaćeno 7.540 kuna obeštećenja za osigurane depozite. Visoku razinu učinkovitosti Agencija je pokazala upravo u posljednja pet osigurana slučaja, kada je započela s isplatom obeštećenja deponentima u roku 3 do 11 radnih dana od dana nastupa osiguranog slučaja kreditne institucije, iako Zakon predviđa rok od 20 radnih dana. Samo u prva dva mjeseca Agencija je isplatila više od 80% osiguranih depozita i to na način da je deponentu nakon potpisa Zahtjeva odmah isplaćen čitav iznos obeštećenja.

Isplaćeni deponenti od osnutka Agencije

 KREDITNA  INSTITUCIJAOBEŠTEĆENJA U KNBROJ ISPLAĆENIH
DEPONENATA
1Vukovarska banka d.d. Vukovar26.628.20213.101
2Građanska štedionica d.o.o. Zagreb30.224.221946
3Ilirija banka d.d. Zagreb36.173.4321.780
4Komercijalna banka d.d. Zagreb65.259.9318.958
5Glumina banka d.d. Zagreb1.353.000.00024.002
6Županjska banka d.d. Županja599.833.14642.688
7Gradska banka d.d. Osijek919.202.81235.875
8Neretvansko gospodarska banka d.d. Ploče27.674.2695.635
9Invest štedionica d.o.o. Zagreb13.845.545201
10Promdei banka d.d. Zagreb8.439.770207
11Hrvatska gospodarska banka d.d. Zagreb225.711.13325.255
12Agroobrtnička banka d.d. Zagreb125.270.71914.613
13Trgovačko-turistička banka d.d. Split21.738.8901.419
14Adria štedionica d.o.o. Zagreb1.865.76931
15Dugi pogled štedionica d.o.o. Zagreb8.327.63699
16Grošbanak štedionica d.o.o. Zagreb12.752.583320
17Štedionica za razvoj i obnovu d.o.o Zagreb87.806.5954.624
18Razvojna banka Dalmacija d.o.o. Split3.301.76197
19Gold štedionica d.o.o Split12.275.736343
20Mediteran štedionica d.o.o. Split20.449.916421
21Alpe Jadran banka d.d. Split28.238.7891.846
22Kaptol banka d.d. Zagreb15.072.976411
23Slavonska štedionica d.d. Zagreb19.037.597304
24Gospodarska štedionica d.d. Vrbovec10.039.607166
25Međimurska štedionica d.d. Čakovec160.509.4594.366
26Credo banka d.d. Split471.330.85512.958
27Centar banka d.d. Zagreb525.190.3797.126
28Nava banka d.d. Zagreb157.310.6151.197
29Banka splitsko-dalmatinska d.d. Split379.497.5678.212
30Tesla štedna banka d.d. Zagreb7.540,052
 UKUPNO5.366.009.909217.201

Agencija je već danas dosegla većinu ciljeva Europske direktive  za 2023. godinu, te svoju funkciju obavlja u skladu s temeljnim načelima Međunarodnog udruženja osiguravatelja depozita (IADI) .

Osnovna obilježja sustava osiguranja depozita u državama članicama Europske unije

 

Model financiranjaDržave članice EU
Ex-ante  (NEW DGS*)HR, BG, EE, FI, LV, LT, NL, DE, PT, CZ, SK, ES, SE, BE
Ex-postAT, IT, SI, LU
MješovitiCY, DK, FR, EL, IE, HU, MT, PL, RO, UK
Razina pokrićaDržave članice EU
EUR 100.000 (NEW DGS*)HR, BG, EE, FI, LV, LT, LU, NL, DE, PT, CZ, SK, ES, SE, AT,BE, IT, SI, CY, DK,
FR, EL, IE, HU, MT, PL, RO, UK
PremijaDržave članice EU
Risk based premiums (NEW DGS*)HR, FI, FR, EL, IT, HU, NL, DE, PT, RO, SE
Jednaka premija za sve banke AT, BE, BG, CY, DK, EE, IE, LT, LV, LU, MT, PL, CZ, SK, SI, ES, UK 
Rok za isplatuDržave članice EU
15 dana od 1.1.2019.,
10 dana od 1.1.2021.,
7 dana od  1.1.2024
(NEW DGS*)
 
20 radnih danaHR, BG, EE, FI, LV, LT, LU, NL, DE, PT, CZ, SK, ES, SE, AT,BE, IT,
SI, CY, DK, FR, EL, IE, HU, MT, PL, RO, UK
 Ciljana razina fonda osiguranja**Države članice EU
0,8%  (NEW DGS*) 
2,50%HR
> 2,5% EE, LT, BG
1 % - 2,5% FI, ES, RO
< 1%IE
neprimjenjivoLV, NL, DE, PT, CZ, SK, SE, BE ,CY,  DK, FR, EL, HY, MT, PL, UK

* DGS = Deposit Guarantee Schemes (Europska direktiva)
**  nisu uključene države članice sa ex-post modelom financiranja (AT,IT,SI,LU)

 Države članice: Belgija(BE), Bugarska(BG), Češka Republika(CZ), Danska(DK), Njemačka(DE), Estonija(EE), Irska (IE), Grčka( EL), Španjolska(ES), Francuska(FR), Hrvatska(HR), Italija(IT), Cipar(CY), Latvija(LV), Litva(LT), Luksemburg(LU), Mađarska(HU), Malta(MT), Nizozemska(NL), Austrija(AT), Poljska(PL), Portugal(PT), Rumunjska(RO), Slovenija(SI), Slovačka(SK), Finska(FI), Švedska(SE), Vel. Britanija i Sjeverna Irska(UK)