DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

HRV | ENG
 

KREDITNE INSTITUCIJE

Sve kreditne institucije registrirane u RH dio su sustava osiguranja depozita.

Sukladno Zakonu o osiguranju depozita (ZOD-u) svaka kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad i podružnice te kreditne institucije u drugoj državi članici obvezna je uključiti se u sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj.Sustavom osiguranja depozita pokriveni su depoziti fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna u svakoj kreditnoj instituciji.

Kreditna institucija dužna je, prije sklapanja ugovora o primanju depozita, svojim postojećim i potencijalnim deponentima staviti na raspolaganje informacije o sustavu osiguranja depozita kojeg je članica, a oni potvrditi primitak tih informacija.

Popis članica sustava osiguranja depozita u RH

 1. BANKA KOVANICA d.d.
 2. ADDIKO BANK d.d. Zagreb
 3. CROATIA BANKA d.d.
 4. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
 5. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
 6. IMEX BANKA d.d.
 7. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
 8. JADRANSKA BANKA d.d.
 9. KARLOVAČKA BANKA d.d.
 10. KENTBANK d.d.
 11. KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.
 12. INTERNET MOBILE BANK d.d. Križevci - u likvidaciji
 13. OTP BANKA HRVATSKA d.d.
 14. PARTNER BANKA d.d.
 15. PODRAVSKA BANKA d.d.
 16. PRIMORSKA BANKA d.d.
 17. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
 18. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
 19. SAMOBORSKA BANKA d.d.
 20. SBERBANK d.d.
 21. SLATINSKA BANKA d.d.
 22. SPLITSKA BANKA  d.d.
 23. ŠTEDBANKA d.d. - u likvidaciji
 24. J&T BANKA
 25. VENETO BANKA d.d.
 26. ZAGREBAČKA BANKA d.d.
 27. HPB STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 28. INVESTICIJSKO-KOMERCIJALNA ŠTEDIONICA d.d. - u likvidaciji
 29. PBZ STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 30. RAIFFEISEN STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 31. WÜSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 32. OBRTNIČKA ŠTEDNA BANKA d.d. - u prisilnoj likvidaciji