Imenovanje članova sanacijske uprave Jadranske banke d.d. Šibenik

 

S danom 09. listopada 2016. godine istekao je mandat dosadašnje Sanacijske uprave Jadranske banke d.d. Šibenik. Budući da postupak sanacije još nije dovršen, sukladno čl. 46. st. 3. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, imenovana je nova Sanacijska uprava, na razdoblje od 6 mjeseci, počevši s danom 10. listopada 2016. godine.