Državna Agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) postala 77.članica IADI-a (Međunarodnog Udruženja Osiguravatelja Depozita)

Državna Agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) postala 77.članica IADI-a (Međunarodnog Udruženja Osiguravatelja Depozita)

27. kolovoza 2014. god. Izvršni Odbor IADI-a (Međunarodne Udruge Osiguravatelja Depozita) donio je odluku o primanju DAB-a u svoje članstvo. Time je Hrvatska kroz DAB postala 77.članica IADI-a (Međunarodne Udruge Osiguravatelja Depozita).

IADI je međunarodna udruga osnovana 2002. god. s ciljem povećanja učinkovitosti sustava osiguranja depozita promicanjem smjernica i međunarodnom suradnjom. Članovi IADI-a provode istraživanja i izrađuju smjernice u korist svih onih jurisdikcija koje žele uspostaviti ili poboljšati sustave osiguranja depozita. 

IADI trenutno predstavlja 77 osiguravatelja depozita iz 75 jurisdikcija. IADIje neprofitna organizacija osnovana sukladno švicarskom zakonu sa sjedištem kod Banke za Međunarodna Poravnanja u Baselu, Švicarska.

Kako bi pridonijela stabilnosti financijskih sustava kroz promociju međunarodne suradnje u području osiguranja depozita, IADI je u suradnji sa Basel-skim Odborom za nadzor banaka proizvela Osnovne Principe za učinkovite Sustave Osiguranja Depozita.