Priopćenje o ponovnom re-izboru Marije Hrebac u Board direktora

Priopćenje o ponovnom re-izboru Marije Hrebac u Board direktora

U Briselu, na izvanrednoj glavnoj skupštini EFDI-a, 19.svibnja 2017. godine, Marija Hrebac, direktorica Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, ponovno  je izabrana u upravljački odbor. Odabrana je od svih članova u Board na novi mandat od tri  godine.

Upravljački odbor broji 7 članova iz; Njemačke, Francuske, Rusije, Velike Britanije, Litve i Hrvatske. (http://www.efdi.eu/whos-who-0)

EFDI trenutno ima 72-člana institucije (sheme osiguranja depozita i sheme kompenzacije ulaganja) iz 47 zemalja koje se nalaze u Europi ili u državi članici Vijeća Europe.