Sjednica Vijeća za finacijsku stabilnost

Sjednica Vijeća za finacijsku stabilnost

Dana 16.06.2014. godine, na poziv guvernera HNB-e, održat će se prva sjednica Vijeća za financijsku stabilnost. Sjednici će nazočiti  članovi Vijeća predstavnici Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Ministarstva financija i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.