Sanacijska tijela

Sanacija se provodi nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, a provode je sanacijska tijela. Sukladno odredbama ZOSI-a , u Republici Hrvatskoj sanacijska tijela imaju podijeljene ovlasti na slijedeći način:

  1. Hrvatska narodna banka (dalje: HNB) kao sanacijsko tijelo za kreditnu instituciju i grupu kreditnih institucija
  2. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) kao sanacijsko tijelo za investicijsko društvo, grupu investicijskih društava i financijsku instituciju za koje je nadležna i
  3. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (dalje: DAB) za kreditnu instituciju, grupu kreditnih institucija, investicijsko društvo, grupu investicijskih društava i financijsku instituciju nakon donošenja odluke o sanaciji institucije.

Sanacijska tijela su dužna sukladno svojim nadležnostima usko surađivati u pripremi, planiranju i primjeni odluka koje se donose u skladu sa Zakonom.

Nadležno ministarstvo za izvršavanje poslova u okviru Zakona je Ministarstvo financija..