Dobrodošli na stranice Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka


Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka osnovana je na temelju Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ("Narodne Novine", br. 44/94, 79/98, 19/99, 35/00, 60/04. i 12/12.), kao specijalizirana financijska institucija koja osigurava depozite u  kreditnim institucijama. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, koja jamči za obveze Agencije.

Agencija ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Sjedište Agencije je u Zagrebu, Jurišićeva 1/II kat.

Agencija je članica Europskog foruma osiguravatelja depozita (European Forum of Deposit Insurers - EFDI)

:: Gdje se nalazimo?

INFORMACIJE I OBRASCI ZA DEPONENTE CENTAR BANKE D.D. ZAGREB
18. rujna, 2013

POZIV DEPONENTIMA CENTAR BANKE D.D. ZAGREB NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU OBEŠTEĆENJA
18. rujna, 2013

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST - CENTAR BANKA D.D. ZAGREB
18. rujna, 2013

OBAVIJEST DEPONENTIMA CENTAR BANKE D.D. ZAGREB
04. rujna, 2013

INFORMACIJA ZA JAVNOST: RJEŠENJE O NEDOSTUPNOSTI DEPOZITA U CENTAR BANCI D.D.
04. rujna, 2013

PRIOPĆENJE DAB-a VEZANO UZ CENTAR BANKU I ODLUKU HNB-a
03. rujna, 2013

OBAVIJEST O POVEĆANJU IZNOSA OSIGURANIH DEPOZITA
01. srpnja, 2013 

 
O DAB-u  ::  Sektor osiguranja depozita i odnosa s bankama ::  Sektor upravljanja imovinom  ::  Sektor pravnih poslova
 Sektor financija, računovodstva i informatike ::  Novosti i događaji  ::  Kontakt