DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

HRV | ENG
 

Adresa:
Jurišićeva 1/II
10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 (1) 48 13 222
Fax: +385 (1) 48 19 107
E-mail: dab@dab.hr

OIB: 94819327944

Doznaj više

20 GODINA SIGURNOSTI

Osnovna funkcija Agencije i izvorni cilj uspostave sustava osiguranja depozita je zaštita fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna od gubitka depozita u kreditnoj instituciji u kojoj je nastupio osigurani slučaj.

Doznaj više

ČUVAR DEPOZITA GRAĐANA

Agencija je specijalizirana financijska institucija, čija je osnovna funkcija zaštita deponenata od gubitka depozita u slučaju propasti kreditne institucije. Više o tome što je osigurani slučaj, tko je osiguran i do kojeg iznosa.

Doznaj više

AKTIVAN PARTNER KREDITNIH INSTITUCIJA

Ako se neka kreditna institucija nađ­e u poteškoćama, možemo aktivno sudjelovati u procesu oporavka. Više o tome kako Agencija doprinosi očuvanju stabilnosti financijskog sustava i koje su mjere rješavanja problematičnih kreditnih institucija.

Udio osiguranih depozita u ukupnim depozitima iz godine u godinu raste. Od ukupno 304,7 milijardi kuna depozita u svim kreditnim institucijama na dan 31. prosinca 2015. godine, njih 176,9 milijardi je osigurano. Čak 164,3 milijardi osiguranih depozita odnosi se na građane (fizičke osobe), 10,9 milijardi na male poduzetnike i 1,7 milijardi na neprofitne organizacije.