DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

HRV | ENG
 

Adresa:
Jurišićeva 1/II
10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 (1) 48 13 222
Fax: +385 (1) 48 19 107
E-mail: dab@dab.hr

OIB: 94819327944

Doznaj više

20 GODINA RADA NA STABILNOSTI FINANCIJSKOG SUSTAVA

Od osnutka 1994. godine osiguravamo depozite i pružamo podršku kreditnim institucijama. Tijekom stečajeva 26 banaka i štedionica, isplatili smo ukupno 4,3 milijarde kuna osiguranih depozita na račune više od 100.000 štediša.

Doznaj više

ČUVAR DEPOZITA GRAĐANA I MALIH PODUZETNIKA

Agencija je specijalizirana financijska institucija, čija je osnovna funkcija zaštita deponenata od gubitka depozita u slučaju propasti kreditne institucije. Više o tome što je osigurani slučaj, tko je osiguran i do kojeg iznosa.

Doznaj više

AKTIVAN PARTNER KREDITNIH INSTITUCIJA

Ako se neka kreditna institucija nađ­e u poteškoćama, možemo aktivno sudjelovati u procesu oporavka. Više o tome kako Agencija doprinosi očuvanju stabilnosti financijskog sustava i koje su mjere rješavanja problematičnih kreditnih institucija.

Udio osiguranih depozita u ukupnim depozitima iz godine u godinu raste. Od ukupno 291,8 milijardi kuna depozita u hrvatskim kreditnim institucijama na dan 31. prosinca 2013. godine, njih 166,9 milijardi je osigurano. Čak 156,7 milijardi osiguranih depozita odnosi se na građane (fizičke osobe), 8,7 milijardi na male poduzetnike i 1,6 milijardi na neprofitne organizacije.